Skriv ut denna sida

Empire, Karl-Johan och Biedermeier


Ursprungligen en fransk konststil som var förhärskande under Napoleons kejsartid (1804-1815). Den romerska antiken var idealet. I Sverige används ofta stilbegreppet Karl Johansstil synonymt med empir. När stilarna ställs mot varandra syftas empir då ofta på den direkta lånestilen i högreståndsmöbler under tiden 1810-1825, medan Karl Johansstilen kan åsyfta inhemska möbler (oftast senempiren eller biedermeierstil). Stilen gav intryck av tyngd och kraft. Mahogny användes flitigt, gärna smyckade med bronser. Biedermeier var populär omkring 1818-1848, särskilt i Tyskland, Österrike och Sverige. Stilen präglades först och främst av småborgerlig trivsel, realism och tillbakahållen romantik.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Empir

Källa: http://home.swipnet.se/Restaurering/rest/mobelhistoria.htm